Skip to content

Underviseren

Else Brems var i tvivl om, hvordan tiden efter pensioneringen fra teatret skulle udvikle sig. Men det blev hurtigt evident, af hun skulle forblive i musikkens verden og gøre sig gældende dér. Hun blev docent ved Musikkonservatoriet i Århus i 1964 og senere underviser ved Det Musikvidenskabelige Institut i København fra 1967 til 1978, hvor hun blev en højtskattet lærer. Her kunne Else Brems give sit håndværk, sin store erfaring og ikke mindst sin betydelige indsigt i fortolkningen af musik og tekst videre til den næste generationer af sangere og musikere.

Flere af Elses elever har bidraget til fondens hjemmeside med følgende refleksioner over kunstneren og underviseren Else Brems. Vi takker dem alle hjerteligt for deres medvirken;

Operasangerinde, professor
Elisabeth Meyer-Topsøe:

”Når jeg tænker på Else, som var min første sanglærer, og som fulgte mig så længe hun levede, tænker jeg først og fremmest på den åndfuldhed som var omkring Else. ”

”Else, som var min tante, havde en aura af noget fra en anden verden, og hendes utrolige musikalitet og tekstforståelse gjorde, at hun “smittede” så meget af på en, at man kom til at synge bedre, end man egentlig kunne. Men helt konkret lærte man at respekterer og fortolke tekstens indhold, så ægte man kunne, og formidle det udtryk komponisten havde tænkt sig

Else havde en befriende humor, og da jeg engang stod, helt koncentreret om at synge den rigtige tekst på de rigtige toner, og det kunstneriske udtryk tydeligvis lod vente på sig, kom det tørt; ” nu lyder det lidt som om du læser op af din indkøbsseddel!”

Koncertsangerinde Hedwig Rummel:

“Else Brems har fået mere og mere betydning for mig her mange år efter endt undervisning hos hende. Hun var min bedste læremester og lærte mig, at en sanger ikke må overgøre sin fremførelse, lærte mig at kunne skelne mellem teater og koncert. Hun overroste aldrig, foregøglede aldrig noget. Else Brems var en varm, ærlig og lyttende lærer med dyb indsigt i faget.”

Tidl. Kgl. Operasanger Palle Kibsgaard:

”Min tid som elev hos Else Brems startede hvor jeg selv havde påbegyndt min tid på Det Kgl. Teater og jeg husker tilbage på hende med meget respekt og ærbødighed. Hun var en dybt professionel læremester som var meget bevidst om sine egne grænser. Det betød at jeg oplevede at hun var meget præcis om hvad hun vidste hvilket gav en tryghed som elev hos hende”

Cand. mag, musikanmelder på Weekendavisen
Knud Ketting:

” Jeg oplevede Else Brems som et fantastisk varmt menneske som var meget optaget af sine elever.  Hun gennemgik et bredt repertoire med mig og guidede mig så jeg fandt ud af hvilke stykker jeg kunne magte”

Organist Tove Lindgreen:

”Under mine musikvidenskabelige studier ved Københavns Universitet gik jeg til sang hos Else Brems og fortsatte som privatist senere hen. Else Brems var en stor personlighed med megen varme og dyb musikalsk indsigt.  Hendes inspirerende undervisning og formidling af musikkens indre, har været en stor hjælp i mit senere virke som organist. ”

Universitetslektor emeritus i sang og musik
Sten Høgel:

”Det var i 1967, at jeg mødte Else Brems personligt. Det var lykkedes for Kristian Riis, der var leder af sangafdelingen på Musikvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet, at overtale hende til at påtage sig at undervise en flok musikstuderende i sang. Vi blev altså kolleger gennem en halv snes år, og hendes betydning for afdelingen blev stor. Hendes enestående kunstneriske og pædagogiske indsats fik ikke kun betydning for de studerende, som hun vejledte, men den kom til at kaste glans over instituttet som helhed.”

”Else Brems formåede at tilføre sine elever meget af den musikalske indlevelse og fraseringskunst, der havde karakteriseret hendes eget kunstneriske virke. De fleste af de musikstuderende skulle ikke være sangere, men musikformidlere i bred forstand. Mødet med en stor kunstner som Else Brems gav dem en ekstra dimension, et åndeligt løft, som de bragte med sig som en værdifuld ressource.

For Else selv var arbejdet på instituttet heldigvis en stor glæde, og hun sagde engang til mig, at årene der arbejdsmæssigt og menneskeligt på mange måder hørte til hendes lykkeligste.”


Sten Høgel var materiale-, indsamlings- og researchansvarlig ved produktionen af Elses opsamlings CD fra Danacord udsendt i 1999. Han samarbejdede bl.a. med Elses veninde Eva Ørstinge og Willy Dähnhardt. Han skrev desuden det hæfte som er vedlagt udgivelsen.